gallery/website5december - kopie

Zorgbundel "Over grenzen: voor het wezenlijke, voor zorg"

Professionals vertellen hierin:

  • over de onrust die gevoeld wordt bij "het almaar doorgaan", "tijdsdruk", "regeldruk", "het werk met steeds minder mensen en toenemende complexiteit verrichten";
  • over "doen wat de taakstelling van mij verwacht" vs "doen wat de werkelijke bedoeling van mijn beroep is";
  • zelf stappen zetten "om te zorgen dat mijn vak weer mijn vak wordt";
  • hoe vormgeven aan een manier van werken die "weldadig voor mij is en mij langdurig gelukkig maakt" en "mijn clienten oprecht verblijdt". 

De vertellers zijn professionals die werkzaam zijn binnen het domein zorg. 

Achteromslag en een kijkje in de zorgbundel

gallery/foto1
gallery/foto1b
gallery/foto2
gallery/foto3
gallery/foto8

Impressies

"Het zou geweldig zijn als een dergelijk document (een samenstelling van ervaringen die daarmee een beeld geeft van de essentie van het vak en de professional) zou bestaan voor onze leden/collega's.’" 

Jasper Achterberg​h​

Programmamanager Politie Vak Gezond bij de politievakbond ACP

Dag Jean,

 

Zaterdag kocht ik je boek tijdens de bijeenkomst over: van global burn-out

naar nieuwe perspectieven.  Je vroeg me toen om je mijn impressies erover

mee te delen. Je herinnert je misschien dat ik je meteen, uit zelfbehoud,

vroeg of ik hierin eerlijk mocht zijn, waarbij jij mij geruststelde.  Eerlijk zijn

is hierbij niet moeilijk: Het is een prachtig boek. Een waar geschenk.

 

Vooreerst is het een erg mooi boek. Dat doet deugd. De mooie bladspiegel

nodigt uit om even stil te staan en je af te vragen 'Waar ben ik?' en 'Waar wil

ik naartoe?' Het pad leidt naar het licht. Niet het licht van vuurwerk of van

tomorrowland. Neen, het leidt naar het leven zelf, naar de zin van zorg

geven en van zorg ontvangen. Ook de foto's nodigen uit om verder te gaan,

maar ook aandacht te besteden aan waar je staat. Ik vind het een mooie

vondst om de scherpstelling in het beeld niet te laten samenvallen met de

focus, waardoor je meteen niet enkel resultaatgericht maar ook procesmatig

begint te kijken. De vertraging die de gedichten vragen is evenmin een rem

in je leessnelheid maar een uitnodiging om eens dieper te kijken. Ook de

bladspiegel die niet volgestouwd is, geeft je de gelegenheid om regelmatig

eens rustig te ademen. Echt een heel mooi boek en dat doet wat met een

mens.

De getuigenissen die je weergeeft zijn indrukwekkend, ook de manier

waarop je ze herhaalt: even stil staan, naar jezelf kijken, je afvragen wat je

gedrag over jezelf vertelt en deze bewustwording gebruiken om aansluiting

te krijgen met je waarden.

 

Ik heb als huisarts meermaals allegorisch tegen patiënten gezegd: 'Luister

naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden.' Dit had vaak een

(verrassings-)effect. Ik ben echter niet blijven stilstaan bij de vraag waarom

dit zo was en wat ik daaraan ging doen. Ook daarvoor geef je een belangrijke

sleutel: Zoek mensen met dezelfde diepe vragen, toon  je eigen probleem en

zoek samen naar mogelijke oplossingen. Ik ben ondertussen 70 en door je

boek heb ik dit nu pas begrepen.

Mijn tieneridool was Leonardo da Vinci, dé homo universalis, in mijn

fantasie de man die alles wist en alles kon. ook als arts had ik de ambitie om

me heel breed op te stellen, van bij het geboorteproces tot aan de laatste

adem. Ik heb er ook erg van genoten om zo dicht bij de mensen en bij het

leven te staan, en het heeft me een diep gelukkig en dankbaar mens

gemaakt. Natuurlijk had ik al snel begrepen dat ik geen Leonardo was, maar

toch wel een enthousiaste 'médicine de campagne'.  De mogelijkheid om met

gelijkgezinden samen te zoeken naar onopgeloste vragen over hoe je je

(werk-)gedrag meer kan laten aansluiten bij hoe je wil zijn, is me echter

ontgaan.  Waarom ik dit voor het eerst in jouw boek ontdek, heeft zeker

te maken met je attitude en schrijfstijl van niet-oordelen, niet-beschuldigen,

niet-verwijten. Deze basisattitude is zodanig beleefd, zo authentiek, dat ze

erg aanstekelijk is. Dat is dan ook de belangrijkste reden dat ik daarvoor

aandacht gevraagd heb aan een collega die zich inzet voor

gezondheidswerkers die zich vastgereden hebben.

 

Je merkt dat ik echt enthousiast ben over je boek en dat ik oprecht hoop dat

vele zorgverleners hierin een inspiratie kunnen vinden om hun manier van

werken dichter bij zichzelf te brengen.

 

Heel hartelijk dank voor dit mooie geschenk.

Paul Smits.

Huisarts

 
Nieuws

Het personeelsmagazine van UMC Radboud attendeert lezers op de zorgbundel: 

gallery/img_20190711_0001

Radbode   jaargang 44   nummer 4   juni 2019 

gallery/logo transparant
"Over boundaries: for what's most essential, for care"
(translated)

A book with narratives of professionals in the field of health care who take steps towards working in a manner which contributes to "my own health and well being" and "makes my clients genuinely happy".

This book is unfortunately not available in English. See  a quick translation of the back-cover text: 

 

It sounds so easy: caregivers provide care. The narratives in this book show in a personal and very genuine way how difficult this is and how beneficent it is if all goes well: if the care that is provided is experienced as good care and if the caregiver remains standing. The latter is, as the narratives show, certainly not a matter of course. Providing care asks a lot from the caregiver. Partly because it is about complex expertise and skills, partly because there is a lot at stake: health care is about existential tasks as the life of another human being is at stake.

 

The contributions in this books reveal where the risks lie and show how to turn the tide.

 

Gert Biesta